Interimmers kunnen hun eigen opdracht formuleren

Geschreven door Berry Vissers, directeur Staffforkids

Als manager van een kinderopvangorganisatie word je soms geconfronteerd met een gewenste verandering waarvan je meteen al weet: hiervoor hebben wij niet de benodigde expertise in huis. Gelukkig denken steeds meer managers dan aan Staffforkids omdat ze weten dat wij heel goed zijn in het matchen van kinderopvangorganisatie en precies bij die organisatie passende interim-professionals.

Laatst ontdekte ik echter bij toeval dat sommigen dan echter geen contact met ons opnemen. Toen ik verbaasd vroeg waarom niet was dit het antwoord: “Dat komt doordat we vastlopen bij het formuleren van de opdracht voor de interimmer. We weten wat de gewenste nieuwe situatie is. We weten echter niet hoe we daar moeten komen. Ik vraag me zelfs af of we wel goed genoeg weten wat het probleem precies is en waar de verbetermogelijkheden nu eigenlijk liggen. En dus kan ik geen scherpomlijnde opdracht voor een interimmer formuleren.”

Twee oplossingen
Ook in dit soort situaties kun je echter gewoon even Staffforkids bellen. Want wij hebben twee oplossingen voor dit probleem. De eerste zijn we zelf. Staffforkids heeft zijn wortels in het managen van kinderopvangorganisaties. Op basis van die ervaring en expertise denken we graag mee. Bovendien zetten we heel graag onze ruime ervaring in het formuleren van passende opdrachtomschrijvingen voor interimmers voor je in. Vaak komen we er samen wel uit en krijgen we snel helder wat de interim-klus moet inhouden.

Twee fases
Is de situatie te complex is voor bovenstaande aanpak? Dan is het goed om een externe expert op het desbetreffende vakgebied naar de situatie te laten kijken. Met een frisse blik analyseert deze deskundige de situatie om vervolgens adviezen te geven over wat er moet gebeuren om de gewenste situatie te realiseren. En het mooie is: deze externe deskundige kan heel goed de interimmer zijn die de veranderingen vervolgens ook implementeert. Wij werken dan ook regelmatig met tweetraps opdrachtomschrijvingen voor interimmers waarbij zij eerst in fase 1 analyseren en adviseren vervolgens in fase 2 implementeren. Zij schrijven dus in fase 1 zelf de opdracht die ze – uiteraard na jouw goedkeuring van die opdrachtomschrijving – in fase 2 gaan uitvoeren. Kijk, zo maak je dus echt optimaal gebruik van externe expertise!