Interim management in de kinderopvang, juist bij krimp

Geschreven door: Berry Vissers, directeur Staffforkids

Nu in de regio’s Noord en Zuid de schoolvakanties inmiddels achter ons liggen en ook in de regio Midden het einde van de vakantieperiode in zicht is, merken wij als advies- en bemiddelingsbureau voor de kinderopvang dat veel kinderopvangorganisaties zich voorbereiden op de tweede helft van het jaar. Ook zonder nieuwe pieken in de verspreiding van het coronavirus belooft het een turbulente periode te worden. De economische gevolgen van de coronacrises bereiken nu ook de kinderopvangsector waar naar wij horen vooral het aantal kinderen in de BSO fors afneemt.

Na jaren van groei die meestal slechts beperkt werd door de krapte op de arbeidsmarkt en de mogelijkheden van de huisvesting worden kinderopvangorganisaties nu geconfronteerd met krimp. Dat vraagt nogal wat van het management van je organisatie. Het managen van krimp is immers iets heel anders dan het managen van organische groei. Voor het taakgericht managen van een veranderproces waarbij moeilijke keuzes niet uit de weg worden gegaan, is specifieke kennis, kunde en ervaring nodig die je meestal niet aantreft bij het reguliere lijnmanagement. Daarbij komt dat het lijnmanagement soms ook naar het eigen belang op de langere termijn kijkt. Hoe begrijpelijk en menselijk dat dit ook is, voor organisaties kan het verlammend werken doordat echt impactvolle keuzes te lang uit de weg worden gegaan of vertroebeld raken door persoonlijke overwegingen.

In dit soort situaties is een interim manager een zeer goed alternatief. Behalve specifieke veranderkennis en -kunde brengt deze specialist ook een stukje afstand met zich mee. Een interim manager hoeft immers geen rekening te houden met zijn of haar positie in de organisatie op langere termijn; hij of zij is per definitie slechts voor een beperkte tijd aan de organisatie verbonden. Naast specifieke kennis en veel ervaring, een frisse blik en deze ‘zakelijke benadering’ brengt een interim manager nog een voordeel met zich mee: hij of zij functioneert als het ‘gezicht’ van het veranderproces. En dat betekent dat de samenwerking tussen het reguliere management en de rest van de organisatie grotendeels verschoond kan blijven van allerlei negatieve aspecten die de succesvolle voortgang van de organisatie na het verandertraject anders in ernstige mate zouden kunnen belemmeren. En dat is misschien wel het belangrijkste voordeel van de inzet van een interim manager!