Oog voor de druk op medewerkers in de kinderopvang

Zoals we allemaal weten en in de praktijk merken is de arbeidsmarkt in de kinderopvang krap, erg krap. Vacatures staan, als ze al ingevuld kunnen worden, vaak lang open. Dat betekent dat de druk op de medewerkers in de kinderopvang hoog is. Zij draaien immers veelal de extra diensten die nodig zijn om aan de wettelijke ratio’s te voldoen en er is weinig gelegenheid om de aldus opgebouwde extra vakantie-uren op te nemen.

Werkgevers doen er goed aan oog te hebben voor deze druk op de medewerkers en daar naar te handelen. Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat onze medewerkers het naar hun zin blijven hebben en zich gewaardeerd blijven voelen in onze mooie branche. Natuurlijk, wat vaker iets leuks organiseren voor je mensen, hen een workshop duurzame inzetbaarheid aanbieden of af en toe een uitzendkracht inhuren zodat iemand vrij kan nemen; het kost allemaal geld. Maar dat is altijd nog goedkoper dan langdurige uitval of zelfs uitstroom! En bovendien: een medewerker die zich juist in deze drukke tijden terdege gehoord, gezien, begrepen en gewaardeerd voelt, is een ambassadeur voor het vak die er door zijn of haar tevredenheid aan bijdraagt dat meer mensen kiezen voor een carrière in de kinderopvang. En dat levert – op termijn weliswaar – een bijdrage aan de noodzakelijke structurele oplossing van het arbeidsmarktprobleem!

Berry Vissers