Van werkdruk naar werkgeluk

Geschreven door: Berry Vissers, directeur Staffforkids

Kinderopvang in al zijn facetten is mijn lust en mijn leven. Werkbezoeken aan kinderopvangorganisaties zijn daarom voor mij hoogtepunten van de werkweek. Dergelijke bezoeken stellen mij in staat van dichtbij weer even te genieten van de grote toewijding waarmee de mensen in onze branche iedere dag aan de slag zijn. De laatste tijd stap ik echter soms met een bezorgd gevoel weer naar buiten. De reden? De (te) hoge werkdruk als gevolg van het personeelstekort.

De kinderopvang kampt nu al geruime tijd met een schaarste aan personeel. We hebben er allemaal mee te maken, de ene organisatie meer, de andere wat minder. Vanuit de enorme betrokkenheid die onze branche kenmerkt wordt met kunst- en vliegwerk de kerntaak, het opvangen van de kinderen, overeind gehouden. Maar aan het langdurig inzetten van kortetermijnoplossingen hangt een prijskaartje. Pedagogisch Medewerkers krijgen geen kans hun vrije dagen op te nemen. Managers / directieleden van sommige organisaties springen zo veel in op de werkvloer dat hun eigen taken en werkzaamheden grotendeels blijven liggen. Allerlei systemen en goed ingeregelde procedures worden niet meer of onvoldoende bijgehouden. Werksfeer en collegiale solidariteit verzuren omdat de mening van die enkeling die alles altijd vanuit het negatieve bekijkt nu in onvoldoende mate tegenwicht geboden kan worden. En al deze problemen versterken elkaar en leiden er toe dat de moeilijkheden, in ieder geval gevoelsmatig, exponentieel lijken toe te nemen.

Gelukkig kan Staffforkids vaak helpen. Natuurlijk, wij hebben ook geen magische truc waarmee busladingen Pedagogisch Medewerkers tevoorschijn kunnen toveren. Maar we begeleiden wel degelijk elke dag kinderopvangprofessionals naar echt bij hen passende vaste banen. We matchen voortdurend zzp-ers en uitzendkrachten met organisaties die naar tijdelijke hulp op zoek zijn. Tijdelijk zijn ook onze interim specialisten die managementachterstanden wegwerken en de managementsystemen van kinderorganisaties als het ware resetten. We coachen leidinggevenden en uitvoerenden over hoe om te gaan met de huidige omstandigheden. En we bedenken en implementeren werkgelukprogramma’s. Zodat het, ondanks de personeelsschaarste, toch fijn is om in de kinderopvang te werken!