Vertrouwde Tijdelijke Krachten: een mooie oplossing

Als advies- en bemiddelingsbureau speciaal voor de kinderopvang doet Staffforkids veel dingen net even anders dan anderen. Dat komt doordat we de branche uit eigen ervaring heel goed kennen – en in ons hart hebben gesloten! – en doordat bij ons het belang van het kind altijd voorop staat.

Een mooi voorbeeld van dingen net even anders doen is onze visie op tijdelijke krachten in de kinderopvang. Puur vanuit het belang van het kind bekeken wil je eigenlijk liever helemaal geen tijdelijke krachten in je kinderdagverblijf of bso. Maar dat is natuurlijk een utopie want goed ondernemerschap vereist een bepaalde flexibiliteit in je personeelsomvang zodat je alleen betaalt voor extra menskracht op het moment dat je die ook daadwerkelijk nodig hebt. Als je dat niet, of niet geheel, met een eigen flexibele schil kunt oplossen dan kom je al snel uit bij uitzendkrachten of zzp-ers. Maar dat staat dan weer op gespannen voet met het streven naar bekende, vertrouwde gezichten . . .

Bij Staffforkids lossen wij dit dilemma op door een tijdelijke pedagogisch medewerker nooit voor slechts 1 dienst naar een locatie van een kinderopvangorganisatie te sturen. We werken daarentegen uitsluitend op basis van opdrachten/intenties voor herhalende inzet van tijdelijke pedagogisch medewerkers gedurende een wat langere periode. Hierdoor wordt de invallende externe pedagogisch medewerker voor de kinderen een echte VTK: Vertrouwde Tijdelijke Kracht. Hoe onregelmatig de inzet van deze makkelijk op te roepen pedagogische professional ook is, voor de kinderen wordt hij of zij een bekend gezicht waar ze zich veilig bij voelen.

Zo helpen wij met onze Vertrouwde Tijdelijke Krachten je bij het op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier creëren van een stabiele opvangomgeving waarin kinderen tot ontwikkeling kunnen komen. Dat is een van de voordelen van het samenwerken met een in kinderopvang gespecialiseerd bureau!