Test hier je pedagogische kennis!

Deze test bestaat uit 25 meerkeuzevragen. De vragen gaan over groepsklimaat en groepen, begeleidingsmethodieken, ontwikkelingsfases en aspecten en pedagogiek.