Tijdelijk extra managementexpertise in de kinderopvang

Wilma (niet haar echte naam), eigenaresse van een middelgrote kinderopvangorganisatie, staat voor een dilemma. Binnenkort neemt een van haar vestigingsmanagers afscheid. Binnen Wilma’s organisatie staat een opvolgster al klaar. Dat is Corinne (ook niet haar echte naam), een nog jonge en ambitieuze dame die toe is aan de verantwoordelijkheid voor een vestiging. Corinne werkt al een aantal jaren in de kinderopvang maar heeft nauwelijks managementervaring. En daar zit Wilma’s zorg. Want de vertrekkende vestigingsmanager heeft de laatste tijd de vestiging voornamelijk routinematig aangestuurd en een aantal zaken, waaronder een consequente pedagogische aanpak, wat laten versloffen. Om de vestiging weer goed op rit te krijgen is eigenlijk een meer ervaren manager nodig. Die zou dan van buiten moeten komen want op dit moment heeft Wilma een dergelijke manager niet in haar eigen organisatie voorhanden. Maar als ze de vacature van vestigingsmanager invult met een ervaren, extern geworven, manager dan demotiveert ze iedereen in haar organisatie die hoopt of denkt dat Wilma’s bedrijf kansen op doorgroei en carrière biedt. Hoe kan ze dit oplossen?

Gespecialiseerde managementkracht

Bovenstaande casus is een mooi voorbeeld van een situatie waarin een interimmanager een uitstekende oplossing is. Want in tegenstelling tot wat soms wordt gedacht is een interimmanager niet uitsluitend geschikt om ‘op de winkel te passen’ als een belangrijke functionaris wegvalt. Nee, een interimmer is een ervaren manager die juist ook heel goed binnen uw kaders de winkel weer op de rit kan zetten. Of verbouwen. Of verhuizen. Of opsplitsen. Of samenvoegen. Of. . . afijn, u begrijpt wat ik wil zeggen. Met een interimmanager haal je gespecialiseerde extra managementexpertise in huis. Expertise die je slechts tijdelijk nodig hebt en die je veel brengt.

Op de rails

Zo zette in Wilma’s geval een interimmanager in 4 maanden de vestiging weer helemaal op de rails. Als ervaren vestigingsmanager doorzag deze kinderopvangvakvrouw met haar frisse blik snel de situatie. Allereerst werd de samenstelling van het team weer helemaal kloppend gemaakt. Daarvoor vonden in nauw overleg met andere vestigingen personeelsuitwisselingen plaats, zodat bij meerdere vestigingen weer optimale matches tussen collega’s ontstonden. Gecoacht door de interimmanager zette het vernieuwde team gezamenlijk de schouders onder een actieplan om bedrijfsvoering en pedagogische aanpak weer helemaal op het gewenste niveau te krijgen. Gebaseerd op deze kwaliteitsverhoging  traden de medewerkers van de vestiging met nieuw elan naar buiten toe en werd de relatie met ouders en scholen opgefrist. Tenslotte was de interimmanager nauw betrokken bij het inwerken en op stoom brengen van Corinne, de nieuwe vestigingsmanager. Toen vertrok ze weer. Haar kinderopvangervaring en managementexpertise waren bij Wilma’s organisatie niet langer nodig. Maar misschien binnenkort wel bij de uwe?

Staffforkids brengt kinderopvangorganisaties en interim-managementprofessionals bij elkaar. Al deze professionals hebben ruime ervaring in de kinderopvang, zijn uitstekend op de hoogte van de actuele wet- en regelgeving en hebben een eigen specialisme. U kunt deze bijvoorbeeld inzetten voor:

  • Ontwikkelen en doorvoeren van veranderingen, waaronder VVE
  • Ontwikkelen en invoeren nieuw beleid
  • Ontvlechting van organisaties / organisatiedelen
  • Crisismanagement
  • Coachen/inwerken managers die nieuw zijn in de kinderopvang
  • Coachen/inwerken medewerkers die doorstromen naar managementfuncties
  • Teamoptimalisatie

Interesse in zo’n tijdelijke professional voor uw organisatie? Of ben je zo’n professional? Neem dan contact op met Berry Vissers: 073-6409340 of 06-46095729