Interim-Managers voor de kinderopvang

Raspaardjes tackelen problemen

Soms word je als management van een kinderopvangorganisatie geconfronteerd met situaties die je niet met uitsluitend eigen medewerkers kunt oplossen. Bijvoorbeeld doordat een leidinggevende of gespecialiseerde staffunctionaris langdurig afwezig zal zijn, of omdat een gewenste verandering in de organisatie om specifieke managementexpertise vraagt die momenteel niet in je organisatie aanwezig is. Een handen-in-het-haar-momentje dreigt.

Je kapsel kan echter gerust zijn want er is een goede oplossing voor dit soort situaties: het inhuren van een in kinderopvang gespecialiseerde interim-manager. Je haalt daarmee namelijk precies de kennis en ervaring in huis die je nodig hebt. En dat uitsluitend voor de periode dat het nodig is. Niet korter, maar zeker ook niet langer. Als de klus geklaard is dan vertrekt de interim-manager weer. Zonder transitievergoeding of afkoopsom.

Continuïteit met een Interim-Manager

Interim-managers zijn uitstekend in staat om met zeer korte inwerktermijnen de taken van reguliere lijnmanagers of gespecialiseerde staffunctionarissen volledig over te nemen. Op basis van hun ruime ervaring in de kinderopvang zorgen zij voor continuïteit in de bedrijfsvoering op een wijze die past bij het beleid en de cultuur van de organisatie. Business as usual dus, ondanks de langdurige afwezigheid van een belangrijke functionaris.

Verandermanager

Maar interim-managers zijn ook een slimme keuze als de business juist ‘unusual’ moet worden! Een aantal van hen is gespecialiseerd in het doorvoeren van veranderingen bij kinderopvangorganisaties. Zij weten precies – en vaak veel beter dan het reguliere lijnmanagement – hoe je bijvoorbeeld een fusie, overname, verhuizing, integratie tot een IKC, implementatie van een nieuw systeem of een crisis succesvol aanpakt.

Dergelijke veranderingen kunnen in organisaties weerstand oproepen. Weerstand en negativiteit die vooral worden gekoppeld aan degene die de veranderingen concretiseert en doorvoert. Ook daarom is het een goed idee om een interim-manager de rol van ‘verandermanager’ te geven. Als deze specialist de heilige huisjes verbouwt, de lange tenen kortwiekt en mensen uit hun aangename maar perspectiefloze comfortzone haalt, dan kan het reguliere management daarna met een schone, blanco lei verder in de nieuwe situatie.

Interim-Manager & Staffforkids

Het inzetten van een interim-manager bij een kinderopvangorganisatie heeft dus flink wat voordelen. Maar hoe vind je de juiste interim-manager? Dat valt nog niet mee. Als kinderopvangorganisatie is het lastig en tijdrovend om een goed zicht te krijgen op het aanbod.

Gelukkig hoef je dat niet zelf te doen. Het enige wat je hoeft te doen is ons te bellen. Want wij hebben dat overzicht. Vanuit dat overzicht matchen wij in kinderopvang gespecialiseerde interim-managers zorgvuldig met de kinderopvangorganisaties die naar hen op zoek zijn. Wij zorgen ervoor dat de mens echt past bij de organisatie en de opdracht. Interim-managers weten en waarderen dit en laten zich daarom graag door Staffforkids bemiddelen naar een volgende passende opdracht. En die is misschien wel bij jouw organisatie!

Neem contact met ons op

Voorbeelden van interim-opdrachten:

  • Waarnemen/vervangen management en staffunctionarissen
  • Ontwikkelen en doorvoeren van veranderingen, waaronder VVE
  • Ontwikkelen en invoeren nieuw beleid
  • Ontvlechting van organisaties / organisatiedelen
  • Crisismanagement
  • Coachen/inwerken managers die nieuw zijn in de kinderopvang
  • Coachen/inwerken medewerkers die doorstromen naar managementfuncties
  • Teamoptimalisatie

Relevant uit informatief